CE-Mærkning:

Træ og CE mærkning

Træ er et naturligt materiale, der har været brugt til byggeri i mange hundrede år. Det er et stærkt og holdbart materiale, der er nemt at arbejde med. Træ er også et bæredygtigt materiale, der kan genanvendes og komposteres.

I EU er der krav om, at byggevarer skal CE-mærkes, før de kan sælges. Dette gælder også for træ. CE-mærkningen er en garanti for, at produktet opfylder de gældende krav til sikkerhed, sundhed og miljø.

Krav til CE-mærkning af træ

Kravene til CE-mærkning af træ er fastsat i et EU-direktiv, der hedder EN 14081-1:2005 + A1:2011. Direktivet gælder for alle former for konstruktionstræ, herunder bjælker, stolper, spær, taglægter og limtræ.

Direktivet stiller krav til træets styrke, stivhed, modstandsdygtighed over for brand og biologisk nedbrydning. Det stiller også krav til træets indhold af formaldehyd, som er et giftigt stof, der kan afgives fra træ.

CE-mærkning af konstruktionstræ

Konstruktionstræ er træ, der bruges til bærende konstruktioner i bygninger. Det er vigtigt, at konstruktionstræ er CE-mærket, så man kan være sikker på, at det er stærkt nok til at bære bygningens vægt.

CE-mærkning af konstruktionstræ sker ved, at træet bliver styrkesorteret. Det betyder, at træet bliver testet for sin styrke og stivhed. Træet bliver derefter klassificeret i forskellige styrkeklasser, der angiver, hvor meget belastning træet kan modstå.

Fordele ved CE-mærkning af træ

CE-mærkning af træ har flere fordele. Det giver:

 • Sikkerhed: CE-mærkningen er en garanti for, at træet er sikkert at bruge.
 • Ensartethed: CE-mærkningen sikrer, at træet har ensartede egenskaber, hvilket gør det nemmere at beregne styrken af konstruktioner.
 • Konkurrence: CE-mærkningen gør det lettere for producenter at konkurrere på det europæiske marked.

CE-mærkning af træ i Danmark

I Danmark er det Miljøstyrelsen, der er ansvarlig for at kontrollere CE-mærkning af træ. Miljøstyrelsen har en liste over godkendte CE-mærkning organer, der kan udføre kontrol af træprodukter.

Konklusion

CE-mærkning er en vigtig garanti for, at træ er sikkert og velegnet til brug i byggeri. Det er et krav i EU, og det er vigtigt, at man som forbruger er opmærksom på CE-mærkningen, når man køber træ.

Eksempel på en ‘Standart’

DS/INSTA 142:2009 – Kvalitetskrav til visuel styrkesortering af konstruktionstræ

Omfang

Denne INSTA standard definerer kvalitetskravene til visuel styrkesortering af konstruktionstræ til anvendelse i bærende konstruktioner. Standarden overholder principperne i EN 14081-1 for CE-mærkning.

Dækningsområde

Standarden dækker de træarter, der er defineret i anneks A1 og som vokser i de geografiske områder defineret i annekset.

Krav

Afhængig af træets dimensioner og forudsatte anvendelse er der opstillet tre forskellige sæt af krav:

 • Træ med tykkelse t >= 45 mm eller bredde b > 75 mm

Dette træ skal opfylde følgende krav:

 • Stærkest mulige træ med mindst mulige fejl
 • Træet skal være tørt med en fugtighed på mindst 18 %
 • Træet skal være fri for svamp og råd
 • Dette træ skal have en styrkeklasse på mindst S24C. Styrkeklassen angiver træets bæreevne.

 • Træ med tykkelse 25 mm <= t <= 45 mm og bredde 50 mm <= b <= 75 mm

Dette træ skal opfylde følgende krav:

 • Træet skal være tørt med en fugtighed på mindst 18 %
 • Træet skal være fri for svamp og råd
 • Dette træ skal have en styrkeklasse på mindst S18C.

 • Træ med tykkelse t <= 50 mm til fremstilling af limtræ

Dette træ skal opfylde følgende krav:

 • Træet skal være tørt med en fugtighed på mindst 18 %
 • Træet skal være fri for svamp og råd
 • Dette træ skal have en styrkeklasse på mindst S13C.

Noter

 • For krav til imprægneret træ se EN 14081-1 og EN 15228.
 • Overgangsperioden for DS/INSTA 142 løber frem til 2010-02-01.

Uddybning

Forklaring af styrkeklasser

Styrkeklassen angiver træets bæreevne. Jo højere styrkeklasse, jo større er træets bæreevne.

 • S24C

Dette træ har en bæreevne på mindst 24 kN/m3.

 • S18C

Dette træ har en bæreevne på mindst 18 kN/m3.

 • S13C

Dette træ har en bæreevne på mindst 13 kN/m3.

Omfang

Standarden definerer kvalitetskravene til visuel styrkesortering af konstruktionstræ. Det vil sige, at træet skal være af en vis styrke og kvalitet, så det kan bruges i bærende konstruktioner.

Dækningsområde

Standarden dækker alle træarter, der er defineret i anneks A1. Dette er en liste over de træarter, der er almindeligt anvendt til konstruktionstræ i Danmark.

Krav

Standarden opstiller tre forskellige sæt af krav, afhængigt af træets dimensioner og forudsatte anvendelse.

For træ med tykkelse på mindst 45 mm eller bredde på mere end 75 mm er kravene strengere. Dette skyldes, at dette træ skal kunne bære større belastninger.

For træ med tykkelse på 25 mm til 45 mm og bredde på 50 mm til 75 mm er kravene lidt mindre strenge. Dette skyldes, at dette træ skal kunne bære mindre belastninger.

For træ med tykkelse på højst 50 mm, der skal bruges til fremstilling af limtræ, er kravene igen lidt mindre strenge. Dette skyldes, at limtræ er en sammensat konstruktion, der giver ekstra styrke.

Noter

For krav til imprægneret træ henvises til EN 14081-1 og EN 15228. Disse standarder definerer kravene til imprægneret træ, der skal bruges i bærende konstruktioner.

Overgangsperioden for DS/INSTA 142 løber frem til 2010-02-01. I denne periode kan træ, der er sorteret efter tidligere standarder, stadig bruges i bærende konstruktioner.

Kilder

info

 1. webshop.ds.dk/standard/M236361/ds-insta-142-2009#:~:text=Scope,til%20anvendelse%20i%20b%C3%A6rende%20konstruktioner.