Kontakt:

Certificerings Konsulent                       

v/Søren Harbo Larsen                  

Tlf.: +45 2931 5324

CVR. 43642731

Web: www.certificeringskonsulent.dk 

e-mail: soeren@skovservice.dk

Vær venlig at overveje det miljø mæssige ved at printe – er det nødvendigt?